Randers – Århus (Lystrup) – Odder

Telefontider: Man-Tors 8-16 og Fredag 8-15​
Randers - Århus (Lystrup) - Odder
Previous slide
Next slide

Lejebetingelser

Leje- & leveringsbetingelser for Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk

De efterfølgende leje- & leveringsbetingelser, skal gennemlæses og accepteres før leje kan finde sted.

VILKÅR
OBS: Da vi er en Udlejningsvirksomhed , gør vi opmærksom på at vi ikke er omfattet af returregler vedr. Netkøb

LEVERINGSBETINGELSER
Rent juridisk skal det man har lånt / lejet tilbageleveres i samme stand som da man modtog det.

1) ANVENDELSE
Følgende almindelige lejebetingelser anvendes på al leje af materiel fra Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk, med mindre andet er specielt skriftligt aftalt.

2) LEJEPERIODE
Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for én dag eller weekend, samt mulighed for afhentning eller levering dagen før og efter. Hvis Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk ikke modtager det lejede rettidigt, opkræves 50 % af det fulde beløb for hver efterfølgende uge. For Jukebokse er lejeperioden kun selve festdagen og frem til næste morgen, med mindre andet er aftalt.

3) AFBESTILLING AF ORDRE
For bestilte ordre betales 50 % af lejeværdien ved afbestilling senere end 30 dage før leveringen. Varer der afbestilles senest 8 dage før levering – betales det fulde beløb. Da der på digitale Jukebokse betales en større afgift pr. måned til NBC og GRAMEX vil der ved afbestilling efter 14 dage fra bestillingsdatoen blive opkrævet et gebyr på kr. 500,-

4) EVENTUEL ÆNDRING AF ORDRE GENERELT
Af hensyn til vores arbejdsgang er det ikke muligt at ændre en ordre nedad senere end 6 arbejdsdage før leveringsdagen. I konfirmationsperioden gælder dog 14 dage før. 

5) LEVERING & TRANSPORT
Ved transport forstås kørsel fra Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk’s adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som lovligt muligt. Hvis det er muligt at stille de bestilte varer i garage/overdækket carport, behøver kunden ikke være hjemme ved levering/afhentning. Er dette ikke muligt hos privatpersoner, kontakt os da venligst på tlf: 70226310. Virksomheder og erhverv modtager deres varer indenfor Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk’s normale åbningstid, med mindre andet er aftalt.

Vore transportpriser er baseret på kollektiv udbringning, hvorfor vi kun kan oplyse ca. leveringstidspunkter (Ønskes fast leveringstidspunkt betales der særlig fragt). Normaltaksten er gældende for ordre hvor aflevering er max. 10 mtr. fra vor lastbil og på solidt underlag (asfalt/fliser). Skal der bæres mere end 10 mtr. betales særlig fragttillæg.
Der løftes og bæres IKKE på trapper.
De fleste leveringer ankommer til lejer i et transportbur/bure (hvert bur fylder ca. 1 m2), disse bliver stående hos kunden indtil afhentning efter endt lejeperiode.
(Vedr: Telte er der altid dobbelt fragt = 2 x fragt i alt – da vi skal have 2 mand med)

 • SELV AFHENTNING
  Lejer er selvfølgelig velkommen til selv at afhente service, og mindre ordre, MEN det er en betingelse at dette foregår i en lukket, rengjort vogn/trailer og altså IKKE på åben trailer, således at transporten af det lejede materiel kan foregå under betryggende forhold.
  De skal ligeledes selv sørge for på- og aflæsning.
 • LEVERING AF ORDRE
  For levering af større ordre på borde, stole mm., er det ikke muligt for selvafhentning og ordren vil blive tillagt gældende fragtgebyr. Jukeboksen leveres, hvis ikke andet er aftalt på selve festdagen og lejer eller en af lejeren udpeget ansvarlig myndig person skal være til stede ved modtagelsen og afhentning, samme person skal reklamerer overfor chaufføren såfremt der er visuelle skader på jukeboks eller tilbehør – Såfremt chaufføren skønner det, skal lejer eller dennes repræsentant være behjælpelig med af og pålæsning samt placering af jukeboksen, det samme gør sig gældende uden opfordring ved trapper eller svært passable passager.
  I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer.

6) FORSINKELSE
Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af de i pkt. 5 nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.

7) ANSVAR FOR LEVERING FRA SAMARBEJDSPARTNERE
Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk fralægger sig ethvert ansvar for levering af varer og/eller tjenester fra tredje part (dvs. vores eventuelle samarbejdspartnere herunder madleverandører). Hvorfor evt. reklamationer skal ske direkte til denne leverandør.

8) UDLEJNINGSBETINGELSER FOR TELTE
Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr, eller anden force majeure, at det opstillede ville lide væsentlig skade. Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf.
Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk  er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperatur. Iht. Beredskabsstyrelsens krav skal et telt kunne fæstnes med pløkker ved hvert ben eller fæstnes til betonklodser (350 kr/stk)

 • 8A) SPECIELT FOR TELTE OG TILHØRENDE GULVE
  Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt.
  Hvis Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk skal lægge gulv i forbindelse med teltopsætning, skal arealet være plant og evt. græs skal IKKE være nyslået. Alttilfesten.dk A/S og Eske.dk er ikke ansvarlig for opklodsning af gulv, eller opretning af underlaget hvorpå gulvet skal lægges – dette er lejers ansvar. Det leverede plastgulv følger terrænet/underlaget.
  Står lejer selv for nedlægning og optagning af gulvet skal pladerne leveres stablet, som ved modtagelsen, og disse stilles samme sted som ved levering.
  Lejer fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden dette nedtages.
  Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug.
  Lejer er selv ansvarlig for myndighedernes eventuelle godkendelse af opstillingen. (Kan være nødvendigt i visse tilfælde)!
 • 8B) ANSVARLIG PERSON + HJÆLPERE
  Der skal altid være én til to hjælpere, og en ansvarlig person tilstede ved opstillingen, for rigtig placering etc., og ved nedtagning for konstatering af eventuelle skader.
 • 8C) OPKLÆBNING OG BRUG MV.
  Henstilling af genstande og opklæbning på teltdugen må ikke finde sted. Der må ej heller grilles, bruges åben ild eller rygeovn i – eller i nærheden af de lejede telte.

9) ANSVAR FOR DET LEJEDE MATERIEL
Rent juridisk skal det man har lånt / lejet tilbageleveres i samme stand som da man modtog det – det vil sige – så længe det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver hændelig skade, der eventuel måtte påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen for det lejedes bortkomst eller hændelige undergang.
Kan en reparation udføres, sker dette ved Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk’s, foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi. Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk er ikke ansvarlig for eventuel personskade forvoldt af det lejede.

10) BETALINGSBETINGELSER / PRISER
Lejebeløbet faktureres med et tillæg (8,5% Miljø- & Energitillæg) og for andre ydelser betales kontant ved modtagelse af faktura ved overførelse /betaling på netbank (FI-kortlinie er på faktura).
Ordre der indeholder mad- og drikkevare betales senest 8 dage før brugsdatoen
For leje af telte og andre større arrangementer kan der opkræves et aconto beløb på 50% af ordrens samlede beløb, op til 8 uger før brugsdatoen. Ved fremsendelse af frankerede forsendelse påføres et fakturerings gebyr. Ved for sen betaling påføres renter ifølge gældende lov, samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

11) EVENTUELLE REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer skal foretages inden ibrugtagning, dog senest 12 timer efter modtagelse. Hvis lejer ikke rapporterer til Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk om fejl eller mangler, inden for den givne tidsramme via. info@alttilfesten.dk eller telefonisk kontakt, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 9. Senere reklamationer anerkendes ikke.
Hvis der mod forventning skulle være sket en pakkefejl af din/jeres ordre, bestræber vi os på hurtigst muligt at finde en løsning.
Skulle der efter aftale måtte foretages en efter-levering på vores regning, kræver dette at adressen er indenfor rimelig afstand af vores leveringsområde (fra Skanderborg i Syd, til Hobro i Nord, til Grenå i Øst og til Bjerringbro i Vest).      

12) SÆRLIGT
Alle lejede effekter returneres i rengjorte stand, hvis ikke andet er aftalt, dog ikke de dele, der på ordrebekræftelsen står nævn med at vi vasker op (blandt andet drikkeglas). Stofduge og servietter må ikke tilbageleveres i plastpose, da disse nemt bliver jordslåede heri, pak gerne duge/servietter ind i hinanden, eller kom disse i en papirpose. Alle udleverede duge og servietter bliver sendt til vaskeri uanset om de er brugte eller ej.

 • Ved afhentning/tilbagelevering skal det lejede service være pakket i samme emballage som det blev leveret i.
 • Afleveres service uafvasket / urent / kalkplettet beregnes et opvasketillæg på 75% af lejen (max. lejen for 1 brug)
 • Borde, stole og emballage til materiellet må ikke udsættes for fugt, regn eller lignende.
 • Alle angivelser for mål og vægt er ca. angivelser.
 • Der kan også forekomme små forskelle i længder på dugene. Dette har ingen betydning hvis De vælger de korrekte længder til bordene. Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk hjælper gerne med at vejlede om hvilke længder du skal bruge.
 • Da vi ikke med 100% sikkerhed kan garantere at der ikke er sandkorn under dupperne på stole- og bordben henstiller vi kunderne til selv at tjekke disse efter inden brug – man er velkommen til at sætte filtdutter under for at beskytte sit gulv, disse SKAL dog af kunden fjernes efter brug.
 • Alle leverede ordre fra Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk, skal stå på samme måde, og placering som ved levering. Vi anbefaler derfor kunder at tage et billede af pakkede bure, så disse står korrekt.
 • Hvis kunder ikke har mulighed for at stille i carport eller garage, og Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk er informeret om dette ved bestilling, medfølger der plastikposer til at trække henover burer med leverede varer. Disse skal også benyttes, så leverede varer er tørre ved afhentning.

13) RENGØRING

 • Sølvlysestager overhældes med kogende vand til stearinen er opløst. Tørres herefter med et viskestykke.
 • Sølvfade og varmeplader må ikke rengøres med skuresvamp eller skurepulver! (kun med blød børste)
 • Borde tørres af med en fugtig klud.
 • Stole renses med lunkent vand (evt. stearin klarer vi)
 • Rødvinspletter på duge eller tøj overhældes straks med hvidvin (neutraliserer rødvinen)!
 • Teltgulve i forbindelse med teltleje skal være fejet og vasket før afhentning.
 • Alt vort bestik, glas og porcelæn tåler opvaskemaskine, men husk at kontrollere salt og afspændingsmiddel i maskinen.
 • Brugte stofduge og servietter tilbageleveres løse, og gerne pakket ind i sig selv eller papirposer, men IKKE i plastposer..

Alttilfesten.dk A/S & Eske.dk forbeholder sig retten til prisændringer